Oferta

Zgodnie z posiadanymi przez firmę uprawnieniami, oferujemy usługi geodezyjne w zakresie:

 1. mapy do celów projektowych
 2. mapy sytuacyjno-wysokościowe
 3. mapy do różnych celów
 4. mapy numeryczne w formacie .dwg (AutoCAD)
 5. inwentaryzacje powykonawcze budynków
 6. pomiary inwentaryzacyjne i sporządzanie dokumentacji powykonawczej urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu
 7. geodezyjna obsługa inwestycji
 8. pomiary kontrolne budynków, przemieszczeń, osiadań, elewacji i inne
 9. tyczenie obiektów budowlanych (budynków, chodników, dróg, sieci uzbrojenia terenu itp.)
 10. pomiary powierzchni nieruchomości i pomieszczeń
 11. pomiary niwelacyjne
 12. pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych
 13. pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw
 14. podziały i rozgraniczenia nieruchomosci
 15. połączenia działek
 16. wznowienia znaków granicznych nieruchomości
 17. analizy stanu prawnego nieruchomości
 18. wykonywanie prac geodezyjnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych
 19. wyszukiwanie działek dla różnych celów
 20. regulacje stanów prawnych nieruchomości
 21. poradnictwo i ekspertyzy w wymienionych zakresach

Ponadto oferujemy:

 • wydruki wielkoformatowe – do A0
 • kopiowanie wielkoformatowe  – do A0
 • szybkie skanowanie dokumentów do plików PDF, JPG lub TIFF
 • usługi ksero.

Jeśli chcą Państwo poznać ceny naszych usług zapraszamy do kontaktu.

Przygotujemy ofertę specjalnie dla wystosowanego zapytania